• Ukrainian
  • English
gorodetsky.jpg

Новини та анонси arrow Розклад концертiв

Наступний місяць...(Next month)

Концерти у березні
23, П’ятниця ОРГАННІ ТВОРИ ЙОГАННА СЕБАСТЬЯНА БАХА
заслужена артистка України
ІРИНА ХАРЕЧКО /орган/

Friday, the 23
Organ pieces of Johann Sebastian Bach

Iryna Kharechko /organ/


Початок: 19:30
Вартість квитків (Tickets price) від 50.00 до 250.00 грн.

Детальніше...

24, Субота ПЕРЛИНИ ДОБИ РОМАНТИЗМУ
Герой України, народна артистка України,
лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка
ОЛЬГА БАСИСТЮК /сопрано/
лауреат міжнародних конкурсів
ГАННА БУБНОВА /орган/
у програмі: Шуберт, Ліст, Гільман, Дворжак, Гріг, В'єрн

Saturday, the 24
Pearls of the Romantic Age

Olha Basystiuk /soprano/
Hanna Bubnova /organ/
Schubert, Liszt, Guilmant, Dvorak, Grieg, Vierne


Початок: 19:30
Вартість квитків (Tickets price) від 50.00 до 300.00 грн.

Замовити квиток (To order a ticket) 

26, Понеділок заслужені артисти України:
НАТАЛІЯ ЛАВРЄНОВА /меццо-сопрано/
ІРИНА ХАРЕЧКО /орган/
заслужена артистка Бурятії
ЛАРИСА РЕУТОВА /фортепіано/
лауреат міжнародних конкурсів
ВІТАЛІЙ ЧІКІРОВ

у програмі: Лисенко, Жербін, Шамо, Білаш, Кікта, Надененко, Соневицький, Дичко, Дудар

Monday, the 26
Nataliia Lavrienova /mezzo-soprano/
Iryna Kharechko /organ/
Larysa Reutova /piano/, Vitalii Chikirov /lyric baritone/
Lysenko, Zherbin, Shamo, Bilash, Kikta, Nadenenko, Sonevytskyi, Dychko, Dudar


Початок: 19:30
Вартість квитків (Tickets price) від 50.00 до 200.00 грн.

Замовити квиток (To order a ticket) 

27, Вівторок КАМЕРНИЙ АНСАМБЛЬ "РАВІСАН"
народний артист України
ВОЛОДИМИР КОШУБА /орган/
заслужені артисти України:
НАЗАРІЙ ПИЛАТЮК /скрипка/
НАТАЛІЯ КРАВЧЕНКО /фортепіано/
лауреат міжнародних конкурсів
ОЛЕГ МОРОЗ /кларнет/
у програмі: Бах, Моцарт, Бетховен, Венявський, Стравінський, Крейслер, Мійо

Tuesday, the 27
"Ravisan" Chamber Ensemble
Volodymyr Koshuba /organ/
Nazarii Pylatiuk /violin/
Nataliia Kravchenko /piano/
Oleh Moroz /clarinet/
Bach, Mozart, Beethoven, Veniavskyi, Stravinskyi, Kreisler, Miio


Початок: 19:30
Вартість квитків (Tickets price) від 50.00 до 200.00 грн.

Замовити квиток (To order a ticket) Квитки продаються в касі Національного будинку
органної та камерної музики України
/вул. Велика Василькiвська (Червоноармійська), 77/

тел. (044) 528-3186

Наступний місяць...


© 2018 Національний будинок органної та камерної музики

слушать интернет радио